Tin Hot
1. Tour H? Long 8 ti?ng Liên Hệ Xem Thêm | 2. Combo Hà N?i - Ninh Bình tour 2N1Ð 1,090,000 VND/Khách Xem Thêm | 3. Lan H? - Cát Bà 2 ngày 1 dêm Liên Hệ Xem Thêm | 4. Tour H? Long Liên Hệ Xem Thêm | 5. Tour Sapa Liên Hệ Xem Thêm |

Cát Bà Express Bus & Tour

POPULAR TOURS

Giá tour:Liên Hệ Thời gian: Khởi hành: 7h00-7h30 Lưu trú: Không
Tour H? Long 8 ti?ng di tàu tham v?nh là hành trình dài, nhi?u tr?i nghi?m thú v? dành cho b?n. Chuong trình tour ch? gói g?n trong 1 ngày nhung l?i dua b?n di tham quan du?c h?t các di?m và hành trình c?a m?t tour ng? dêm trên v?nh. N?u b?n lo l?ng không d? th?i gian di t? Hà N?i thì không ph?i v?n d? vì di chuy?n b?ng cao t?c t? Hà N?i t?i H? Long ch? m?t ch?ng 3 ti?ng. Ch? c?n di t? Hà N?i lúc 7h-7h30 sáng là b?n có th? t?i H? Long và lên tàu b?t d?u hành trình lúc 10h-10h30. Ði?u này giúp b?n t?n hu?ng c? bu?i sáng t?i Hà N?i và b?t d?u m?t ngày thám hi?m V?nh H? Long.
Giá tour:1,090,000 VND Thời gian: Khởi hành: Hàng ngày Lưu trú: Khách s?n 3*, 4*
V?nh Lan H? có di?n tích 7000ha thu?c huy?n d?o Cát H?i, t?nh H?i Phòng, n?m ? phía Ðông Ð?o Cát Bà và phía nam V?nh H? Long. V?nh Lan H? là khu v?c bi?n d?o r?ng l?n bao quanh Ð?o Cát Bà, ti?p giáp v?i Di s?n thiên

Open Bus

Giá bus:
Bấm Để Xem Giá Liên Hệ
Khởi hành:
Ninh Bình Oen Tours là d?ch v? Xe di Ninh Bình t? Hà N?i b?ng t?u cao t?c (không lo t?c phà vào mùa cao di?m du l?ch, d?t vé nhanh g?n, don gi?n, thu?n ti?n, d?i vé, d?i chuy?n mi?n phí.

Tin tức nổi bật

Thư viện ảnh
Cho thuê điều hòa